Ana in Wednesday sta se srečali in spoznali Stitcha. Stitch se je seveda moral prilagoditi črni barvi. Doživeli so Božič. To je bil za njih najslabši praznik v letu, saj je bilo povsod polno mavričnih lučk. Skupaj so se odločili, da bodo zbežali. Ljudje niso bili dobrega srca, zato so jim sledili do črne jame. Bili so res hitri in zato so jih prehiteli. Jamo so na hitro prebarvali v mavrične barve. Ko so Stitch, Ana in Wednesday prišli do jame so jih ljudje zaprli. Le ti jih lahko rešiš iz mavrične jame s pravilnimi rezultati!
An unhandled error has occurred. Reload 🗙